"ให้ The brick เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ธุจกิจใหม่ของคุณ"

พื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่สนใจการประกอบธุรกิจ

High Speed Internet

ให้บริการอินเตอร์เน๊ตความเร็วสูง

Hot Desk

พื้นที่ทำงานร่วมกันของคนผู้ที่มาใช้บริการพื้นที่ซึ่งสามารถเลือกที่นั่งได้ตามต้องการและรองรับผู้เข้าใช้บริการได้ประมาณ 30 ท่าน

Fixed Desk

โต๊ะนั่งทำงานประจำ พร้อม locker สำหรับเก็บอุปกรณ์ส่วนตัวไว้ที่นั่งประจำได้โดยรองรับผู้มาใช้บริการได้ 12 ท่าน

Meeting Room

มี 2 ขนาดให้เลือกใช้บริการ ห้องประชุมใหญ่ (รองรับได้ 10-15 ท่าน) และห้องประชุมเล็ก(รองรับได้ 6-8 ท่าน) ภายในห้องมีจอทีวี โปรเจกเตอร์ ที่อำนวยความสะดวกในการจัดประชุม

Private Office

ออฟฟิศเช่าสำหรับผู้เริ่มทำธุรกิจ มีทั้งหมด 4 ห้อง ซึ่งแต่ละห้องรองรับผู้ใช้งานได้ 1-4 ท่าน

Coworking area

พื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่สนใจการประกอบธุรกิจ ได้มีพื้นที่และโอกาสการฝึกฝนและเรียนรู้ความเป็น Startup โดยมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 600 ตารางเมตร

Feedback

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจกับเรา

ลงทะเบียน