รายละเอียดห้องประชุม

Large meeting room (20-25 persons)

จำนวนที่นั่ง 25 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ The Brick

แสดง

Medium meeting room (10-15 persons)

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ The Brick

แสดง

Small Meeting room (6-8 persons)

จำนวนที่นั่ง 6 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ The Brick

แสดง

Training Room

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ The Brick Plus

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 4 รายการ